Priser

I priserna ingår moms med 25%. Ändras momsen förbehåller sig Proxdata.se rätten att ändra sina priser i motsvarande grad. Priserna kan även ändras av omständigheter som Proxdata.se inte råder över, t.ex. valutaförändringar eller ändrad moms.
Priser för produkter hos Proxdata.se gäller vid kontant betalning och är de som framgår av produktkatalog/prislista, som finns att tillgå på vår webbplats. Pris som angivits på lagervara vid beställningstillfället gäller. Om en vara ej finns i lager, gäller dock det pris som framgår av orderbekräftelsen.
Det är inte möjligt att beställa en vara till annat pris än dagspris enligt vad som ovan angivits. Proxdata.se förbehåller sig rätten att ändra samtliga priser på sin webbplats, utan föregående avisering. Prisuppgifter i vår webb shop och i övrigt på webbplatsen, gäller med reservation för såväl tekniska som typografiska felaktigheter, samt för slutförsäljning.

Pixel fel

De flesta tillverkare följer ISO 13406-2 Klass II vad det gäller deras s.k. pixelpolicy. Denna standard anger hur många pixlar som får vara döda, respektive konstant lysande för att skärmen anses vara defekt. Pixelpolicyn talar om hur många defekta pixlar som anses acceptabelt, en skärm byts därför endast ut om antalet defekta pixlar överstiger antingen vad ISO 13406-2 Klass II säger eller vad som framgår av tillverkarens pixelpolicy.
För mer information se respektive tillverkares hemsida.

Ej uthämtad vara

Om en beställning gjorts och varan ej är uthämtad förbehåller sig Proxdata rätten att sälja denna vara som ordinarie produkt i butiken efter 7 dagar att vara inkommit till butiken.
Om en produkt avviker sig från Proxdata.se ordinarie sortiment, förbehåller sig Proxdata rätten att ta ut en avgift för frakt och returfrakt på 510kr

Dataförlust

Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Main Menu