Garanti

Vid köp av produkt gäller garantin från den dagen som anges på kvittot. Garantiperioden varierar på respektive produkt. Kunden är ansvarig att förvara kvittot under garantiperioden.
Proxdata förbehåller sig rätten att ej mottaga produkter som inte kan undestryrkas med en kvittens från ett köptillfälle.

Main Menu